Hoe werkt het?

Stichting Mondzorg is gespecialiseerd in het aanbieden van professionele mondzorg in zorginstellingen. Per patiënt maken we een tandheelkundig behandelplan dat bestaat uit de onderdelen preventieve en curatieve zorg.

Vanaf 2014 besteedt de Inspectie voor de Gezondheidszorg extra aandacht aan mondzorg in Wlz-instellingen. De inspectie is gebaseerd op de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’. De instellingsrapporten die voortvloeien uit de controles van de zorginstellingen worden openbaar gemaakt op de website van de Inspectie. Voor instellingen is het vaak een zware opgave om te voldoen aan de richtlijn. Daarom kiezen steeds meer instellingen voor een samenwerking met Stichting Mondzorg om de mondzorg voor bewoners snel en eenvoudig op een hoog niveau te brengen.