Hier gaan we voor – ons doel!

Wij vinden het verschrikkelijk dat er in ons eigen land tienduizenden ouderen zijn die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. U ook?

In Nederland zijn er helaas nog steeds veel mensen die om allerlei redenen niet ‘gewoon’ naar de tandarts kunnen. Dementerende ouderen in verpleeghuizen zijn daar een voorbeeld van, maar denk bijvoorbeeld ook aan mensen die op de gesloten afdeling van een psychiatrische instelling zitten of mensen die simpelweg niet genoeg financiële middelen hebben om dat te kunnen betalen.

Wij zijn mondzorg-professionals en wij willen helpen!

Als christelijke organisatie is ons doel om kwalitatief goede mondzorg in Nederland mogelijk te maken voor iedereen. Onze passie voor mensen komt voort uit onze passie voor God. Door het werk dat we doen willen we een verschil maken in de maatschappij en de liefde van God die we zelf ervaren doorgeven aan anderen…

Wat wij geloven

Christenen zijn geroepen om op zoek te gaan en om te zien naar mensen in nood. Er zijn heel veel (christelijke) organisaties die zich bezighouden met het lenigen van allerlei soorten nood, maar tot voor kort ontbrak het aan een organisatie die vanuit een christelijke roeping mondzorg aanbiedt aan onze doelgroep. Stichting Mondzorg wil deze ontbrekende schakel zijn. Adequate mondzorg is belangrijk en daar willen we ons met veel toewijding voor inzetten. Kwalitatief goede mondzorg bieden staat bij ons dan ook op de eerste plaats.

Belangrijk: onze passie voor mensen gaat echter verder dan alleen hun mond. Wij geloven dat het hebben van een relatie met God het aller belangrijkste is. Daarom willen we mensen ook helpen om de liefde van God te gaan zien en ervaren, zodat het Koninkrijk van God in hun leven door kan breken.

Wat wij doen

Wij brengen onze visie in de praktijk door preventieve mondzorg op locatie als hoogste prioriteit te hebben. Dat betekent dat wij instellingen en tehuizen bezoeken met onze gespecialiseerde mondzorgteams om onze patiënten te helpen hun mondgezondheid op peil te krijgen en te houden. Dit is doelmatig, efficiënt en doet recht aan de situatie van mensen die zorgafhankelijk zijn geworden. Waar nodig verzorgen onze tandartsen en tandartsassistenten ook curatieve mondzorg in onze hypermoderne mobiele tandartspraktijk.

In samenwerking met andere christelijke organisaties en kerken bieden we tijden onze outreaches ook gratis mondzorg aan mensen die om financiële redenen niet in staat zijn om goed voor hun mondhygiëne te (laten) zorgen.

Als een biddende gemeenschap dragen we zorg voor de mensen die aan ons worden toevertrouwd.