Disclaimer

Website disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. De website van Stichting Mondzorg wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij Stichting Mondzorg streeft naar correcte en actuele informatie. Stichting Mondzorg kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. Stichting Mondzorg aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van door internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert Stichting Mondzorg u daarover met haar contact op te nemen. Stichting Mondzorg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Email disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Mondzorg staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.