Nieuws

Goede vrijdag Stichting Mondzorg

Goede vrijdag

Morgen is het Goede Vrijdag, een hele dubbele dag. Aan de ene kant zijn we bedroefd dat het nodig was dat Jezus Zijn lijdensweg moest gaan en uiteindelijk moest sterven aan het kruis. Aan de andere kant zijn we blij en dankbaar dat Hij bereid was dat offer te brengen, omdat wij door Zijn volbrachte werk vergeving mogen ontvangen voor onze zonden.

Dat is ook de reden dat de sterfdag van Jezus een ‘goede’ vrijdag is. Zijn offer maakt dat wij door God aangenomen kunnen worden als Zijn kinderen en wij kunnen leven in de liefde, vrijheid en blijdschap die Hij voor ons bestemd heeft.

Johannes 15:9-17

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn Mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.”

Leave a Reply