Outreach patiënt Stichting Mondzorg

Outreach

In samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties organiseren we regelmatig een outreach. We richten ons dan op de allerarmsten of mensen die bij het Leger des Heils verblijven.

Lees verder