Wat is een outreach?

Outreach patiënt Stichting Mondzorg

Wat is een outreach?

In samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties organiseren we regelmatig een outreach. We richten ons dan op de allerarmsten of mensen die bij het Leger des Heils verblijven. Zij hebben via de reguliere weg geen toegang tot de tandarts.

Helaas zorgt dit voor schrijnende situaties. Stichting Mondzorg wil haar middelen en een stukje van haar tijd beschikbaar stellen voor deze mensen.

In de eerste plaats om mensen te laten merken dat ze waardevol zijn. Stichting Mondzorg heeft een christelijke identiteit. We geloven dat God geen ‘aanziens des persoons’ heeft. Hij is de Maker van elk mens, en heeft elk mens van harte lief. Door ons talent in te zetten, hopen we daar concreet iets van te laten zien. Maar in de tweede plaats natuurlijk ook om deze praktische nood te lenigen.

We begrijpen dat het oplossen van problemen met het gebit vaak maar een kleine bijdrage is aan het verbeteren van iemands situatie. Daarom werken we altijd samen met kerken of maatschappelijke organisaties. Zij kunnen deze mensen ook op andere levensgebieden bijstaan en hen verder begeleiden bij het ontdekken van God, die een plan met hun leven heeft.