Outreach patiënt Stichting Mondzorg

Outreach

In samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties organiseerden we met regelmaat een outreach. We richtten ons op de allerarmsten of mensen die bij het Leger des Heils verbleven. Helaas is dit prachtige werk door de coronapandemie gestagneert. We zien uit naar een tijd dat we dit weer kunnen oppakken.

Lees verder