Het doel van Stichting Mondzorg

Wat houdt deze mondzorg in?

Elk mens heeft recht op goede mondzorg. Ook mensen in een zorginstelling. De Inspectie van de Gezondheidszorg ziet erop toe dat deze mondzorg van een goede kwaliteit is. Het is bekend dat de werkdruk onder het verzorgend personeel in zorginstellingen erg hoog is, waardoor steeds meer instellingen de hulp van Stichting Mondzorg inschakelen.

In vaste deskundige teams leveren zij aanvullende mondzorg. Denk bijvoorbeeld aan het professioneel reinigen van het gebit op basis van een persoonlijk behandelplan. Deze zorg is gericht op het voorkomen van gaatjes, tandvleesontsteking of problemen met een gebitsprothese.

Als er intensievere zorg nodig is, beschikt Stichting Mondzorg naast een vaste praktijk over een mobiele tandartspraktijk die regelmatig een plekje krijgt op het terrein van de instelling, zodat het voor elke bewoner haalbaar is om naar de tandarts te gaan.